Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Byliśmy w Monachium

Na początku czerwca uczennica klasy III TO Klaudia Kanpik wraz z nauczycielem P. K. Benasiewicz uczestniczyły .w drugim seminarium, które odbywało się w Szkole Ogrodniczej w Monachium (Berufsschule fur Gartenbau, Floristik und Vermessungstechnik Munchen), a poświęcone było Alternatywnym sposobom ochrony  roślin.

Wraz z koleżankami i kolegami oraz nauczycielami z Estonii, Hiszpanii, Francji i Luksemburga poznawaliśmy zasady wykorzystania allelopatycznego oddziaływania  roślin uprawnych, zwłaszcza warzyw, mieliśmy  okazję  sporządzać zawiesiny, fermenty nastoje i naciągi z roślin aktywnych biodynamicznie, dla zwalczanie chorób i szkodników.

Organizatorzy zabrali nas na ponad stu hektarowe gospodarstwo zlokalizowane pod Monachium, gdzie przekonaliśmy się, że uprawa całkowicie ekologiczna jest możliwa a nawet bardzo dochodowa.

 Osobnym działem  w uprawach ekologicznych jest wykorzystanie metod biologicznych, czyli innych organizmów żywych zwalczających szkodniki roślin uprawnych. I tutaj mogliśmy poznać szczegóły użytkowania, czyli jak istotne znaczenie mają warunki, w tym temperatura i wilgotność i przewidywany czas stosowania….

Okazuje się, że w naszej małej ojczyźnie można jeszcze wiele zmienić, aby wszystkim żyło się zdrowiej…

Kornelia Beanasiewicz