Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Bio-Alternativ

W ostatnim tygodniu kwietnia gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli szkól partnerskich w ramach realizowanego projektu Bio-Alternativ, czyli poszukiwania alternatywnych/ekologicznych metod oraz technologii upraw ogrodniczych. Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus Plus.

Dzięki współpracy z firmą ProBiotics Polska w centrum naszych zainteresowań były mikroorganizmy pożyteczne i możliwości ich stosowania w ogrodnictwie.
Wokół nas żyją niewidzialne mikroorganizmy. Około 5% to takie, które wywołują choroby, stwarzają problemy hodowlane w glebie, na roślinach, tyleż samo to organizmy pożyteczne, pozostałe 90 % to mikroorganizmy fakultatywne, które dostosowują się do tych, które dominują w środowisku. Na skutek stosowanych chemicznych środków ochrony roślin,  różnorodnych zanieczyszczeń, uproszczonych sposobów i technologii uprawy, mamy coraz więcej problemów ze zdrowotnością naszych hodowli.
Dlatego tak ważne jest dbanie o pożyteczny mikrobiom w naszym środowisku. Jednym ze sposobów może być stosowanie pożytecznych mikroorganizmów w postaci preperatów EM - Efektywnych Mikroorganizmów. Dzięki firmie ProBiotics mogliśmy wypróbować  stosowanie EmFarmy, EmFarmy Plus do różnorodnych zabiegów w ogrodnictwie. Na warsztatach Bokashi podjęliśmy  wspólne działanie na rzecz oczyszczania środowiska - ulepione kule powędrowały do wody, aby  przywrócić jej naturalny stan czystości.
Mieliśmy okazję również odwiedzić Instytut Technologii Mikrobiologicznych oraz linię produkcyjną tych produktów w Bratuszynie. Poznaliśmy również naszych lokalnych producentów ogrodniczych i szkółkarskich, którzy stosują mikroorganizmy pożyteczne w swojej codziennych zabiegach uprawiając rośliny doniczkowe - P. Ślosarczyk, rozmnażając borówkę amerykańską i jagodę kamczacką - P. Szetyński czy prowadząc szkółkę roślin ozdobnych P. Milczyński. Dziękujemy, że mogliśmy zobaczyć jak praktycznie wykorzystywana jest ta technologia.
W ciągu całego tygodnia nie zabrakło nam momentów na przyjemności i poznawanie okolicy, odkrywaliśmy uroki naszego miasta, spacerując jego ulicami, przy pięknej pogodzie dotarliśmy kolejką na Szyndzielnię i Dębowiec, korzystaliśmy z term w Uniejowie. Ale zwieńczeniem całego seminarium było przedstawienie wyników  seminarium w ramach corocznych Targów Ogrodniczych.

Krystyna Janik-Chrapusta